Automatizačné zariadenia - Toma trading

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Automatizačné zariadenia

Tvárniaca technika


Automatizačné zariadenia

Slúžia na dopravenie plechu do lisu, pri vytvorení vhodných tvárniacich podmienok. Naša spoločnosť ponúka celý rad prídavných zariadení ako sú odvijáky, rovnačky, podávače a pridržiavače ktoré v súčinnosti s lisom vieme navrhnúť do automatizovanej výrobnej linky.

Odvijáky


Odviják slúži k odvíjaniu pásového materiálu zo zvitku alebo k navíjaniu vydierovaného pásu pri spracovaní

v tvarovacej linke. Najčastejšie pracuje v linke v súčinnosti s ďalšími strojmi ako rovnačkou, podávačom, lisom prípadne deliacim zariadením

Pohon upínacieho tŕňa odvíjaka je motorický so samočinným ubrzdením pri vypnutí pohonu.

Ovládanie odvijáka je možné ručne, pomocou ovládacích prvkov na paneli stroja alebo automatické, pomocou ovládacieho ramena, ktoré kontroluje veľkosť previsu odvíjaného alebo navíjaného pásu. Odvíjanie je možné

v oboch smeroch podľa postavenia v linke. Podľa toho sa na odviják montuje ovládacie rameno , ovládací panel
a pneumaticky ovládaný držiak zvitku. Držiak je dodávaný ako zvláštne príslušenstvo na objednávku.

Meniteľný rozsah upínacieho priemeru trňa odvijáka sa dá meniť montážou nástavcov, ktoré sú súčasťou základného vybavenia stroja. Upnutie a vystredenie zvitku sa prevádza ručne.
Pneumaticky ovládaný držiak zvitku bráni možnému rozvinutiu zvitku v dôsledku pružnosti zvinutého pásu. Montuje sa na podstavec odvijáka a jeho činnosť sa ovláda ručne.

So strojom sa dodáva normálne príslušenstvo potrebné pre montáž a prestavenie.

Podávacie rovnačky

Podávacia rovnačka je určená k rovnaniu pásu plechu odvíjaného zo zvitku a zároveň jeho presné podávanie do technológie - nástroja lisu. Podávacia rovnačka môže pracovať ako samostatný stroj buď z ľavej alebo z pravej strany lisu a vyžaduje pevné mechanické prepojenie jednoduchej konštrukcie s výstredníkovým lisom. Je navrhnutá predovšetkým pre prácu v linke v zostave: odvíjak , podávacia rovnačka , lis, čím sa vytvorí automaticky pracujúca linka.

Ovládanie podávacej rovnačky je navrhnuté samostatne stojacím ovládacím panelom. Na displeji ovládacieho panelu zobrazuje tiež pomocné textové správy a chybové hlásenia. Má pripravený vstup pre pripojenie čidla kontrolujúceho presné podanie materiálu v nástroji lisu. Pohon zabezpečuje servomotor a servomenič LENZE. Elektroobvody sú pripravené na spoluprácu strojov v automatizovanej linke na prepojenie bezpečnostného obvodu Centrál stopov.

Naše podávacie rovnačky sú schopné podať plech s presnosťou do 0,02 na dĺžku 10m. Hrúbka podaného plechu môže byť do 6mm a šírkou sa vieme prispôsobiť potrebám našich zákazníkov.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Created by: MONTI Records

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky